banner-partisyon

Kapalı ortam ve taşıtlarla ilgili çevresel konfor teknolojisidir. Amacı termal konforu ve kabul edilebilir aralıkta kapalı ortam hava kalitesini sağlamaktır.

Havalandırma sıcaklık kontrol, nem, koku, duman, toz, bakteri ve karbondioksit giderim
işlemleri içeren, kapalı ortamda yüksek hava kalitesi sağlamak için herhangi bir ortamda hava değiştirme ya da yeni hava yerine koyma sürecidir. Temiz oda sistemlerinde talebe göre bu gibi parametreler sınırlandırılabilir ya da çoğaltılabilir.

Temiz odada yapılacak operasyona, kullanılacak cihazlara, çalışacak personel sayısına;
basınç, nem, sıcaklık gibi parametrelere göre sistem HVAC projesi tasarlanır. İş akışı, diğer operasyonlara göre hava akış düzenlemeleri yapılır.

En temiz alandan daha temiz alana akış, dinamik bariyer sistemleri (Pass-box, Pass-Door,
Pass-Through), resirkülasyon olup olmaması, filtrasyon tipleri, şartlandırma santralleri gibi HVAC sistemini şekillendirecek kriterler de tasarım esnasında talebe göre projelendirilir.