temizoda1

 

Şartlandırma ve otomasyon sistemi olmayan taze kirli havayı ortama havanın kalitesini artırarak istenen miktarda verilmesini sağlayan cihazladır. Kaba ve yüksek hassas filtreler kullanılarak ortama kaliteli hava sağlarlar. Özel üretim amaçlayan yerlerde kurulan temiz oda ve MGK’ların ömrünün uzatılmasında önemli faktör oynarlar.

HTM’lerin standartlar çerçevesinde üretimi için çalışmalarımız sürmektedir.