kapalisistem

KAPALI SİSTEM – MANUEL KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ NEDİR?

Tehlikeli ilaçlara mesleki maruz kalmadan korunma, profesyonel sağlık çalışanları için önemli bir kaygıdır. Antineoplastik ilaçlar, bazı hormonlar, antiviral ilaçlar ve biyomühendislik ilaçları önemli risk kaynaklarıdır. Filtreli ilaç aktarma cihazları, giysiler, eldivenler, maskeler ve güvenlik kabinleri riski azaltır fakat tehlikeyi engelleyemez.

NIOSH ve OSHA

aruz kalmanın potansiyel açıdan akut ve kronik etkilerini en aza indirmek için, tüm büyük organizasyonlar arasında Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health), diğer koruyucu önlemlerin yanısıra etkin bir kapalı sistem ilaç aktarım cihazının (CSTD) kullanılmasını önermektedir.

NIOSH, etkin bir kapalı sistemi, hangi şekilde veya miktarda olursa olsun, tehlikeli ilaçların ve zararlı buharlarının ortama kaçışını mekanik olarak engellerken, ilacın sterilitesini koruyan sistem olarak tanımlamaktadır.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

EQUASHIELD® Airtight Defense (Hava geçirmez Savunma)

EQUASHIELD® güvenilir, kullanımı kolay, etkin bir ilaç aktarım sistemini işaret etmektedir. Üst düzey kapalı sistem ilaç aktarım sistemi EQUASHIELD® güvenilir, maruz kalma riski olmadan ilaç aktarımları temin etmek üzere geliştirilmiştir.
Yenilikçi tasarım özelliği sayesinde EQUASHIELD®, sağlık alanında çalışanları tehlikeli ilaçlara maruz kalmadan tamamen korurken, ilaçların sterilitesini de muhafaza eder.

EQUASHIELD® Özellikleri:

Özgün kapalı aktarım sistemi
Tamamen kendi içinde bulunan basınç eşitleme sistemi
Basit ve kısa operasyon sırası
Tamamen kapalı iğne kompartımanı
Çift membranlı kilit mekanizması
Piston kontaminasyonuna karşı koruma
Üretim sırasında kapatılmış dahili steril hava odacığı.

Basınç Eşitleme: Buharların ve Aerosollerin Dış Ortama Kaçışını Engeller.

EQUASHIELD®
• İkili iğneli havadan sıvıya değişim sistemi ve
• Fabrikada kapatılmış steril hava odacığı yoluyla basınç farklarını eşitler.

kapali-sistem-manual-kemoterapi-ilac-hazirlama-1

Geri çekiş sırasında basıncı dengelemek için, uzun iğne bunu eşit miktarda havayla değiştirirken, kısa sıvı iğne flakon içinden ilacı çeker. Steril hava, şırınganın arkası içinde kapatılmış hava odacığından çekilir. İlaç tozunun yeniden hazırlanması sırasında, proses tersine döner; kısa sıvı iğnesi sıvıyı toz flakonunun içine enjekte eder, diğer taraftan uzun hava iğnesi ise, şırınganın arkasındaki hava odacığı içine toksik buharları çekerek aşırı basıncı engeller.

Güvenli Konektörler: Çalışanları Sızıntılardan, Damlamalardan ve Dökülmelerden Uzak Tutar.

Damlamalar ve dökülmeler flakon tapası gibi bir bariyer içine iğnenin nüfuz etmesi veya geri çekilmesi sırasında veya Lüer konektörün çıkartılmasında meydana gelebilir.

kapali-sistem-manual-kemoterapi-ilac-hazirlama-2

EQUASHIELD®
• İkili membranlı özgün dahili kilit mekanizmasıyla kuru ilaç aktarımını temin eder.

İğne, membranları sadece kilit mekanizması, flakon ve şırınga membranlarına sıkıca birlikte baskı yaptıktan ve bunları aktarım boyunca kilitli tuttuktan sonra deler. Geri çekme sırasında, iğneler esnek membranlara karşı siler. Bu sıvı ve membranların dış yüzeyi arasındaki herhangi bir teması engeller, temas alanını kuru bırakır ve herhangi bir bakiyeyi temizler.

*İğneler hiçbir zaman hareket etmez ve yaralanmaları engellemek üzere, her zaman erişilemeyecek yerde tamamen korunmuş kalırlar.

Şırınga ünitesi, ilaçları kontaminasyondan korur.

EQUASHIELD® ilaç sterilitesini
• Şırınga içinde steril havayı önceden ambalajlayarak
• Tamamen kapalı ve Hava geçirmez hava odacığı yoluyla korur.

kapali-sistem-manual-kemoterapi-ilac-hazirlama-3

Basıncın eşitlenmesi için dayanıklı, fabrikada kapatılmış steril hava odacığı kullanılarak, EQUASHIELD® kendi içinde bulunan, tamamen kapalı sistemli bir ilaç aktarım cihazıdır. Flakonun tamamen izolasyonu, ilacın steril bütünlüğünü sürdürür, diğer taraftan çevreyi tehlikeli madde kaçışından korur. Çoklu aktarımlar için, adaptörün membranları sürüntülü (swabbed) dezenfeksiyon için kolaylıkla erişilebilirdir.

Klinik Çalışmalar

Ürün Görselleri


Ürün Tanıtım Videosu