nutrsiyonn

Çeşitli solüsyonlardan makro ve mikro düzeyde sıvı karışımına imkan veren 24 kanallı otomatik karışım cihazıdır. Çok sayıda kaynaktan içerik oluşturabilme kabiliyeti sayesinde güvenli bir şekilde neonatal, pediatrik ve yetişkin hastaların Total Parenteral Nütrisyon (TPN) dolumlarında manuel solüsyon ekleme gerekliliğini ortadan kaldırır. Cihazın dokunmatik ekranı, barkod okuyucusu ve entegre yazılımı sayesinde kolayca kullanılabilir.

Kapsamlı bir şekilde TPN hesaplamaları ve etiketleme yapabilen Windows® tabanlı yazılım programıdır. Klinik olarak ifade edilen beslenme solüsyonunu hazırlamak üzere girilen komutu kabul edebilir ve o komuttan bir formül meydana getirebilir.

NEDEN 24 KANALLI TPN HAZIRLAMA SİSTEMİ?

Çok kaynaklı TPN Hazırlama Compounder Cİhazı; üretkenliği artıran, işçilik maliyetini ve giderleri azaltan; gelişkin yazılımı ile 24 ayrı kanaldan sıvı transferine imkân sağlayan en son teknolojinin kullanıldığı karışım enstrümanıdır.

El ile yapılan birçok işlemi ortadan kaldırarak; doz hataları risklerini dışlar. Etkin bir farmaekonomi sağlar.

Tam Doz Uygulama

Volümetrik ve gravimetrik ölçüm unsurlarını kullanarak düşük hacimde yüksek hassasiyete sahip üstün bir doz keskinliği sunar. TPN solüsyonu; her yeni sıvının aktarımında tartılarak, istenilen bileşim ±%3 referans aralığında “tam olarak” torbaya doldurulur, bu işlem; 0,2 ml kadar düşük miktarlarda bile yerine getirilebilir.
Kolay Kullanımlı
Ön-kurulumlu XP işletim sistemi; dokunmatik monitör, barkod okuyucu ve entegre yazılımı ile etkin ve kolay kullanıma sahiptir.

Compounder Cihazın transfer ve selektör valf setleri pratik kaset sistemi sayesinde kolaylıkla takılır. Setlerle birlikte sunulan kalibrasyon torbası ile ilk dozlama sorunsuz halledilir.

Emin

Uygulayıcı tarafından Compounder Cihaz üzerinde yerleşik bulunan barkod okuyucu kullanılarak; entegre yazılımı ile üretilen etiketler doğrulatılır ve işleme başlanılır. Bu barkod okuyucu ve etiket tanımlama sisteminin getirdiği ek güvenlik tedbirleri uygulamada yer almaktadır.

Etkin

Temiz oda ile birlikte entegre kapalı sistem oluşturan Compounder Cihaz torbalara yapılan sürekli girişimleri engelleyerek kontaminasyon riskini bertaraf eder. İğne batması vs. türü kazalar engellenir.

Esnek

Hasta ile ilgili uygulanan protokoller, hazırlanan ürünler ve özel rapolamalar ile Compounder Cihazın veri tabanında elektronik olarak saklanmaktadır. Böylece üretilen her TPN solüsyonunun kompozisyon bilgisine bu sistemden ulaşılabilir.

Özgün Yazılım Avantajı

Compounder Cihaz ile birlikte gelen entegre yazılım programı, hazırlanan istemlerin sisteme girişinde etkin rol oynamaktadır. Bu yazılım, reçeteleme, hesaplama ve karıştırma gibi işlemlerde kullanıcıdan kaynaklı hataları engeller, önceden tanımlanmış referans aralıklarının dışında kalındığında ya da uygunsuz karışımların yer alması durumunda uygulayıcıyı uyaracak emniyet parametrelerine sahiptir.

İş Akış Etkinliği

Compounder Cihaz kullanılan TPN solüsyonundan tasarruf ile birlikte maliyetleri azaltarak iş akış etkinliğine katkıda bulunur, eczane kaynaklarının optimum kullanımını sağlar.

TPN TEMİZ ODA’SI NEDİR?

TPN Solüsyonlarının güvenli ve steril bir ortamda hazırlanabilmesi için homojen ve pozitif basınç özelliğine sahip laminar (dikey) hava akımlı, HEPA (High Efficiency Particular Air) Filtreler ile donatılmış çalışma odasıdır. Havasındaki partikül konsantrasyonu kontrol edilebilen, partiküllerin oda içine girişi ve odada bulunmasını minimale indirecek şekilde yapılmış, ayrıca gereğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametrelerin de ayarlanabildiği bu temiz odalarda; dolum yapılan cihazların bulunduğu çalışma tezgahında Class 100 (ISO 5), çalışma odası içerisinde Class 10.000 (ISO 7) standartlarında hava ortamı sağlanır.

TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETLERİ

Neonatal Set

Prematüre ve yenidoğanlar için TPN (Total Parenteral Nutrisyon) solüsyonlarının hazırlanmasında ve güvenli bir şekilde hastaya uygulanmasında kullanılır.

  • EVA (Etil Vinil Asetat) infüzyon torbası
  • Lipid uygulamaları için; 50 ml, ışıktan korumalı enjektör
  • Bakteri, partikül ve endotoksinler için 0.2 mikron filtre
  • Lipid uygulamaları için düşük ölü hacimli, 1.2 mikron filtreli lipid hattı
  • Işıktan korumalı Parenteral Nutrisyon, Lipid ve acil müdahaleler için 3 ayrı hatlı, sızdırmaz valfli bağlantı hattı.

Neonatal Set

Etil Vinil Asetal (EVA) TPN İnfüzyon Torbası

Compounder Cihaz ve tüp setleri ile uyumlu EVA (Etil Vinil Asetat) yapıda transparan ve UV ışık korumalı (sarı) steril torbalar.

  • 125 ml – 5000 ml hacimlerde mevcuttur.

EVA TPN İnfüzyon TorbasıEVA UV Işık Korumalı TPN İnfüzyon Torbası

 

Tüp Setleri

Compounder Cihaz ile kullanım için günlük sarf malzemeleri.

Selektör Valf Seti

Steril ve birden çok girişli bir valftir. Valf gövdesi, karıştırıcı üzerindeki valf kumandalarına oturarak hasara karşı korur. Selektör valf setinin hedef torbaya bağlanan kısmı silikon tüptür.
Valf Set
Transfer Setler

Delici uç veya luer uç içeren ve diğer ucu ise selektör valf girişlerine uyumlu steril tüplerdir. Delici uç veya luer uç kaynak kaba takılır. Kullanılan transfer set türü kullanılan kaynak kaba bağlıdır.
Transfer Setler

Sistem Görselleri