İstanbul-Ataşehir’deki genel merkezimiz Şubat 2009’da intravenöz ilaç hazırlama konusunda faaliyete başladı. Mart 2014’te de Temiz Oda Teknolojileri ve Donanımı alanında faaliyete başlayarak çalışma alanını genişletti.

Hedefimiz inovatif bir bakış açısıyla sağlık sektöründe ve Temiz Oda çalışma alanlarında uyulması gereken katı kuralları son teknolojiyle birleştirerek tüm süreçleri en iyi şekilde yönetmektir.

Sürekli gelişme perspektifi içinde olan kurumumuz, tüm kanun ve yasal mevzuata uymanın ötesinde uluslararası hasta güvenliği ve çalışan güvenliği ilkelerine sadık kalmakta ve müşteri odaklı çalışma prensiplerine uygun hareket etmektedir.