onkoloji1

Antineoplastik ilaç hazırlama robotu; uygulayıcıya, çevreye ve ilaç hazırlanmasına yönelik riskleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiş tam kapalı bir sistemdir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, tehlikeli ilaçlara maruz kalmanın sağlık alanında çalışanlarda infertilite, düşük, doğum kusurları, lösemi ve diğer kanser tiplerine yol açabildiğini göstermektedir. Buharlar, aerosoller, sızıntılar, dökülmeler ve kazaen iğne batması yaralanmalarının hepsi potansiyel risk taşımaktadır.

Robotik uygulamalar ile hastanelerde antineoplastik ilaç hazırlama aşamalarında tam doz eldesi yanında; uygulayıcı kaynaklı hatalar azaltılır, daha yüksek bir etkinlik ve hizmet kalitesi sağlanır. Bununla birlikte delici yaralanmalardan ve postür bozukluklarına bağlı sağlık sorunlarından da kaçınılmış olunur.

NEDEN ROBOTİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ?

Tam Doz Uygulama
Robotik ilaç hazırlama üstün bir doz keskinliği sunar. Antineoplastik ilacı; işlemin başında ve sonunda tartarak, enjektör pozisyonunu da sürekli denetleyerek istenilen pozolojinin tam olarak uygulanmasını sağlar.

Sterilite

Gelişkin hava akım mühendisliği sayesinde Robot iç mekânında ISO Sınıf 5 düzeyinde temiz oda standardı yakalanmaktadır. Böylece ilaçlar kimyasal ve biyolojik kontaminasyondan korunmuş olur. Robotun çalışmadığı zaman diliminde devreye giren UV ışık kaynağı ile sterilite devamlılığı elde edilir.
Antineoplastik ilaçlar robot içinde oluşturulan negatif basınç altında üretilmekte, pozitif basınçlı hava perdeleri ile final torba kontaminasyona karşı korunmaktadır.

İlaç Güvenliği

Uygulayıcı tarafından barkod kullanılarak doğru ilaç ve final torbanın Robot tarafından kullanıldığı kesinleştirilir. Robotun içinde yer alan barkod okuyucu ve flakon tanımlama sistemi ile ek güvenlik tedbirleri uygulamada yer almaktadır.

Uygulayıcı Güvenliği

Tam kapalı sistem halinde üretim; uygulayıcının zararlı antineoplastik ilaçlara maruziyetinin önüne geçer. Delici yaralanmalar ve uzun süreli sabit çalışmanın yol açtığı sorunlar engellenir.

İzlenebilirlik

Hasta ile ilgili gereken veriler Robot veri tabanında elektronik olarak saklanmaktadır. Robotta üretilen her iv ürünün içerik bilgisine bu sistemden ulaşılabilir.

Esneklik

Robot geniş bir aralıkta farklı boy ve hacimlerde antineoplastik ilaçları destekler, farklı hacimlerde final torbalar kullanılabilir.

İş akış Etkinliği

Robot ilaç tasarrufu ile birlikte maliyetleri azaltarak iş akış etkinliğine katkıda bulunur. Gelişkin yazılım ile eczane kaynaklarının optimum kullanımını sağlar.

KEMOTERAPİ TEMİZ ODA’SI NEDİR?

Antineoplastik ilaçların güvenli ve steril bir ortamda hazırlanabilmesi için homojen ve negatif basınç özelliğine sahip laminar (dikey) hava akımlı, HEPA(High Efficiency Particular Air) Filtreler ile donatılmış çalışma odasıdır.

Havasındaki partikül konsantrasyonu kontrol edilebilen, partiküllerin oda içine girişi ve odada bulunmasını minimale indirecek şekilde yapılmış, ayrıca gereğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametrelerin de ayarlanabildiği bu temiz odalarda; dolum yapılan cihazların bulunduğu çalışma tezgahında Class 100 (ISO 5), çalışma odası içerisinde Class 10.000 (ISO 7) standartlarında hava ortamı sağlanır.

ROBOTİK KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA SETLERİ

Robot ile antineoplastik ilaç hazırlamada kullanılan tek kullanımlık, özel üretilmiş setlerdir.

  • UV ışık korumalı EVA (Etil Vinil Asetat) infüzyon torbası
  • Luer Kilitli Enjektörler
  • Özel açılı iğne uçları
  • Bağlantı hattı
  • “Sitotoksik’ uyarı etiketi

Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Seti

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje Cytocare ve kullanılan yazılımı yaklaşık 2 yıl boyunca Londra, Bolzano ve Kopenhag’daki 3 hastanede incelemiştir.

Safechemo Projesinin amacı nedir?

Bu projesinin öncelikli amacı hasta ve personel güvenliğini sağlamanın yanısıra ölçülebilir değerlerle etkin ve güvenilir tehlikeli (hazardous) i.v. karışımlar hazırlamaktır.

Projenin sonuçları nelerdir?

3 hastane eczanesinde yürütülen 17 bilimsel çalışma sonucunda Cytocare;
Toksik ajanlara karşı personel güvenliği sağlamakta,
Aseptik Dolum garantisi vermekte,
Çapraz kontaminastan riskini ortadan kaldırmakta
İlaç tasarrufu sağlamaktadır
Yapılan araştırmaların sonucunda Cytocare ile hazırlanan ilaçlar manuel hazırlanan karışımlara oranla bir milyon kez daha güvenlidir.

Sistem Görselleri


Sistem Tanıtım Videosu